Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Bellovičová, Lina
    Laborartory Místo se nachází v bezprostřední blízkosti historického jádra v blízkosti bývalých hradeb. Od centra je odděleno zeleným ringem a ulicí Koliště a přiléhá k hranici ochranného pásma městské památkové zóny. Parcela ...