Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Cebová, Karolína
    Řešené území se nachází na nároží ulic Milady Horákové a Koliště v Brně. Objekt uzavírá nároží a doplňuje tak městskou strukturu. Výškově reaguje na okolní zástavbu. Provozně se jedná o výstavní prostory galerie architektury, ...