Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Fila, Radek
    Hmoty domu vznikly pokračováním uličních front. Na nároží dochází k prolomení jako reakce na tvar křižovatky a vzniká negativní nároží, které slouží jako vstupní i shromažďovací předprostor. Nárožní předprostor je spojen ...