Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Filičková, Alžbeta
    Galéria architektúry na rohu ulíc Milady Horákovej a Koliště, poskytuje ďalšie možnosti výstavných priestorov v Brne. Zároveň však vytvára zázemie pre architektov a umelcov v podobe ateliérov, dielní a pracovní. Z exteriéru ...