Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Grenarová, Lucie
    Předložená práce je návrhem architektonického a urbanistického řešení momentálně nezastavěné nárožní parcely na křižovatce brněnských ulic Koliště a Milady Horákové. Na této parcele je navržena stavba, která má být využívána ...