Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Kamená, Markéta
    Galerie architektury a moderního umění pojednaná jako zástavba nárožní proluky. Parcela sevřená do ostrého úhlu mezi třídami Koliště a Milady Horákové spolu se stavebním programem vyžaduje atypické urbanistické řešení. ...