Now showing items 1-1 of 1

  • LABORARTORY BRNO 

    Kilnarová, Pavla
    Hmotové řešení reaguje jak na pozici v nároží, tak na potřebu distancovat galerijní prostory maximálně od hlučné křižovatky. Budova přímo navazuje na okolní objekty a vyplňuje nároží hmotou, která převyšuje přilehlé objekty. ...