Now showing items 1-1 of 1

  • Metoda konečných prvků v časové oblasti a její aplikace 

    Cigánek, Jan
    Disertační práce se zabývá modelováním dispersních materiálů metodou konečných prvků v časové oblasti. V práci jsem navrhl matematický model zahrnující dispersní modely a aplikoval jsem na něj metodu konečných prvků. ...