Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování periodických struktur 

    Nešpor, Dušan
    Práce se zabývá zkoumáním dynamického elektromagnetického pole na periodických strukturách. Pozornost je zaměřena na tři hlavní typy rezonančních struktur, podle možnosti jejich využití. Prvním typem jsou materiály realizující ...