Now showing items 1-1 of 1

  • Perspektivní obvodové struktury pro modulární neuronové sítě 

    Bohrn, Marek
    Předkládaná práce se zabývá návrhem nové obvodové struktury pro implementace dopředných neuronových sítí. Navržená struktura využívá nekonvenční uspořádání sběrnic pro propojení dílčích bloků. Přínos navržené struktury ...