Now showing items 1-1 of 1

  • Modely řídicích kanálů systému LTE 

    Miloš, Jiří
    Dizertační práce se zabývá zpracováním signálu fyzických řídicích kanálů systému LTE a vyšetřováním bitové chybovosti při přenosu řídicí informace z vysílače do přijímače v závislosti na podmínkách příjmu. Práce je rozdělena ...