Now showing items 1-2 of 2

  • Kvalita služby v konvergovaných systémech s prvky řízenými neuronovou sítí 

    Polívka, Michal
    Kvalita služby (QoS) je v konvergovaných systémech důležitým parametrem. Disertační práce se zabývá výzkumem její implementace do navrženého nového síťového prvku. Byl navržen a implementován nový protokol inspirovaný IP ...
  • Parametry sítí FTTx 

    Münster, Petr
    Tato práce se zabývá parametry sítí FTTx a možnostmi zvýšení limitních hodnot některých vybraných parametrů. První a druhá kapitola popisují nezbytnou teorii pro pochopení výstupů v dalších částech práce. V praktické části ...