Now showing items 1-2 of 2

  • Nové trendy v oblasti mobility v datových sítích 

    Skořepa, Michal
    Dizertační práce se zabývá návrhem nového algoritmu řízení handoveru v rámci protokolu Mobile IPv6, který umožní nasazení tohoto protokolu v leteckých datových sítích. Existující algoritmy řízení handoveru sice dosahují ...
  • Směrovací protokol pro sítě MANET zohledňující požadavky na kvalitu služeb 

    Vajsar, Pavel
    V poslední době dochází k rapidnímu nárůstu mobilního provozu díky novým mobilním zařízením (chytré telefony, tablety, modemy). To má za následek, že dostupná kapacita poskytovatelů mobilních slůžeb přestává být dostačující. ...