Now showing items 1-1 of 1

  • Výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS 

    Pekárek, Jan
    Disertační práce je zaměřená na základní výzkum a vývoj moderních emisních senzorů typu MEMS. Moderní emisní senzor na bázi emise z pole nanostrukturovaných materiálů představuje zcela inovativní přístup při snímání tlaku. ...