Now showing items 1-1 of 1

  • Lineární maticové diferenciální rovnice se zpožděním 

    Piddubna, Ganna Konstantinivna
    V předložené práci se zabýváme hledáním řešení lineární diferenciální maticové rovnice se zpožděním x'(t)=A0x(t)+A1x(t-tau), kde A0, A1 jsou konstantní matice, tau>0 je konstantní zpoždění. Dále se zabýváme odvozením ...