Now showing items 1-1 of 1

  • Nové trendy v oblasti mobility v datových sítích 

    Skořepa, Michal
    Dizertační práce se zabývá návrhem nového algoritmu řízení handoveru v rámci protokolu Mobile IPv6, který umožní nasazení tohoto protokolu v leteckých datových sítích. Existující algoritmy řízení handoveru sice dosahují ...