Now showing items 1-1 of 1

  • Anténní řady se syntetizovanou kmitočtovou závislostí zisku 

    Všetula, Petr
    V disertační práci popisuji metodu syntézy dipólové anténní řady s definovanou schopností prostorové a spektrální filtrace. Díky prostorové filtraci se směr hlavního laloku a hodnota zisku mění v celém pracovním pásmu jen ...