Now showing items 1-1 of 1

  • Rozpoznání emočního stavu z hrané a spontánní řeči 

    Atassi, Hicham
    Dizertační práce se zabývá rozpoznáním emočního stavu mluvčích z řečového signálu. Práce je rozdělena do dvou hlavních častí, první část popisuju navržené metody pro rozpoznání emočního stavu z hraných databází. V rámci ...