Now showing items 1-20 of 524

 • Návrh marketingové strategie firmy 

  Pasdiora, Daniel
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingové strategie společnosti Rely servis s.r.o., která se zabývá prodejem vozů značky Hyundai a nabídkou doprovodných služeb. V teoretické části jsou vymezeny důležité pojmy ...
 • Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku 

  Ševčík, Marek
  Obsahem bakalářské práce „Uplatnění procesního řízení u výrobního podniku“ je představení návrhu na změnu funkčního řízení na řízení procesní ve výrobním podniku. Z výsledků analýzy vybraného produktu pak vznikne návrh, ...
 • Hedging a formy zajištění úrokového rizika 

  Gažo, Matúš
  Předmětem bakalářské práce je zajistit úrokové riziko podniku. Práce obsahuje teoretické vysvětlení úroku a nástrojů k zajištění. Analytická čas porovnává vzájemné vazby úrokových sazeb a navrhuje tři varianty vývoje ...
 • Zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců 

  Bartoň, Jaromír
  Hlavním tématem této bakalářské práce je zpracování návrhu podnikatelského záměru na zřízení společnosti zajišťující péči o zdravotní stav zaměstnanců. Teoretické část se zabývá základními informacemi o podnikatelském ...
 • Optimalizace daně z příjmů právnických osob ve společnosti Varitex, s.r.o. 

  Skoumalová, Gabriela
  Tato práce je zaměřena na problematiku daně z příjmů právnických osob a její optimalizaci ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Daňová kriminalita v oblasti DPH 

  Kubíková, Jitka
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daňové kriminality v České republice. V úvodní části jsou popsána teoretická východiska a vymezeny základní pojmy související s danou problematikou. Dále jsou zde analyzovány ...
 • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

  Černín, Ondřej
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu potřeb a požadavků konkrétní firmy na informační systém, jeho výběr a implementaci. Po zpracování údajů z analýzy bude mým úkolem vybrat nejlépe odpovídající řešení a dále ho upravit ...
 • Toolmanagement a produktivita firmy 

  Bukovský, Tomáš
  Bakalárska práca je vypracovaná na Fakulte podnikateľskej VUT v Brne v rámci odboru Ekonomika a procesný management, program Ekonomika a management. Práca je rozdelená do štyroch častí, pričom prvá časť sa zaoberá teoretickými ...
 • Komparace vybraných vkladových produktů pro právnické osoby 

  Hýblová, Petra
  Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci a výběr nejvhodnějších termínovaných vkladů pro firmu REALITY K, s.r.o. z řad bank a nebankovních spořitelních institucí působících na českém trhu. Analýza a následné srovnání ...
 • Návrh marketingového plánu 

  Bardoň, Marek
  Tato bakalářská práce popisuje proces marketingového postupu v případě nové metody použité v produktové řadě v oblasti zdravotnictví. První část práce se zabývá možnými marketingovými nástroji. Druhá část je zaměřena na ...
 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a v Belgii 

  Šťastná, Štěpánka
  Bakalářská práce je zaměřena na daň z příjmů fyzických osob ve dvou porovnávaných státech, jimiž jsou Česká republika a Belgie. V této práci jsou popsány způsoby zdanění příjmů fyzických osob v České republice a v Belgii ...
 • Optimalizace výrobních procesů 

  Coufal, Patrik
  Tématem této bakalářské práce je navrhnout postup hodnocení neshod a následně pak návrh nápravných opatření pomocí nástrojů řízení kvality ve společnosti ESB Rozvaděče a.s. zabývající se výrobou nízkonapěťových rozvaděčů ...
 • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

  Bětík, Tomáš
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...
 • Analýza vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o. 

  Blažek, Zbyněk
  Bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů společnosti Gradimo s.r.o., která se orientuje na prodej cigaret skrz komisní prodej nebo automaty. Proto je práce zaměřena na optimalizaci skladových zásob, která ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Ludvíková, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá uplatněním marketingu v řízení firem, konkrétně firmy GAFLEX s. r. o., jejímž hlavním oborem je výroba komínů a poskytování kominických služeb. Práce je rozdělená do tří částí, kde se první část ...
 • Vliv investičního záměru na hospodaření obce 

  Hél, Petr
  Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na samosprávné územní celky, především pak obce. Podrobněji je tato práce zaměřena na fungování a hospodaření obcí. V praktické části je představeno město Velké Opatovice, ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Likavčanová, Lenka
  Bakalárska práca sa zaoberá analýzou informačného systému firmy. Teoretická časť objasňuje terminológiu problematiky informačných systémov, webových stránok, rezervačných systémov a popisuje SWOT analýzu ako spôsob určenia ...
 • Návrh strategického rozvoje společnosti Naupo s.r.o působící v oblasti sklenářských prací 

  Fiala, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem strategického rozvoje malého podniku, který provozuje svou činnost v oblasti výroby a montáže skel. Teoretická část je zaměřena na popis analytických metod zkoumajících vnitřní a ...
 • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

  Vaňková, Jana
  Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
 • Návrh zlepšení distribuční logistiky ve společnosti Ryor, a. s. 

  Gajdová, Lucie
  Bakalářská práce se zabývá českou kosmetickou firmou Ryor, a. s. V teoretické části je popisována logistika a procesy spojené s ní. V praktické části je analyzován expediční sklad. Cílem bakalářské práce je návrh na zlepšení ...