Now showing items 1-1 of 1

  • Zaměstnanecké benefity 

    Matuška, František
    Tato bakalářská práce se zabývá deskripcí zaměstnaneckých benefitů, způsobem jejich používání ze strany zaměstnavatelů a čerpání ze strany zaměstnanců a v neposlední řadě charakterizuje důvody jejich používání. Práce řeší ...