• Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

    Alt, Jan
    Hlavní náplní bakalářské práce je zpracování finanční analýzy společnosti ZLKL, s.r.o. pomocí vybraných metod. V první části budou zpracována teoretická východiska k dané problematice. V druhé části bude zpracována finanční ...