• Motivace v pracovním prostředí 

    Badinová, Eszter
    Tato bakalářská práce analyzuje kulturu motivace ve výrobní společnosti SCA Hygiene Products Slovakia, s.r.o. Práce využívá metodu dotazníkového šetření pro ověření existujících hodnocení a obsahuje také náměty pro zvýšení ...