Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr pro založení společnosti 

    Berka, Václav
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na sestavení podnikatelského záměru pro založení společnosti. Nejprve se zabývá teoretickou částí, kde jsou popsány pojmy týkající se podnikání, dále se zde definuje podnikání v hotelnictví ...