• Návrh zlepšení marketingové strategie podniku 

    Bartejs, Lubomír
    Bakalářská práce se zabývá návrhem zlepšení marketingové strategie podniku. Práce obsahuje analýzy vnitřního i vnějšího prostředí společnosti společně s dotazníkovým šetřením koncových zákazníku. Na základě analýz a průzkumu ...