Now showing items 1-14 of 14

 • Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení 

  Bánovská, Michaela
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření města Hluk a to konkrétně v letech 2009-2013. První část bakalářské práce obsahuje teoretické východiska ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vejmola, Jan
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Vladimír Stolička – Kalorie v letech 2008 – 2012. Čerpá z účetních výkazů za sledované období. Je rozdělena do tří částí. V první části je popsána teorie, následuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Kratochvílová, Eva
  Obsahem mé bakalářské práce je hodnocení finanční situace výše zmíněného podniku. Konečným výsledkem práce je poskytnutí návrhu na zlepšení stávající situace pomocí vybraných metod finanční analýzy.
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hamadová, Michaela
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti DATO-FOREST s.r.o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vašíček, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou finanční situace společnosti Fortell s.r.o. za období roku 2008 – 2012. Pro hodnocení budou použity metody a ukazatele finanční analýzy. Navrhovaná doporučení jsou založena na ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Grénar, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích v letech 2008 – 2012 za pomoci metod finanční analýzy. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí, teoretické, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lovečková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s. v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Veber, Michael
  Cílem bakalářské práce „ Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je představit různé metody finanční analýzy a následně jejich využití v praktické části. Bakalářská práce v praktické části hodnotí ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vaněčková, Iveta
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení finanční situace společnosti STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o v letech 2009 až 2013. K hodnocení jsou použity ukazatele a metody finanční analýzy. Na základě výsledků analýzy ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Franková, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti Refrasil, s.r.o. v letech 2008-2012 a na podání návrhů na její zefektivnění finančního řízení v následujících letech. V první části bakalářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Bujáková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce „ Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ je analýza současného stavu konkrétní společnosti a návrh na zlepšení její finanční situace. V první části své práce definuji cíle ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Dufková, Iveta
  Tato bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti Československá obchodní banka, a.s. Vychází z účetních výkazů z období let 2008 – 2012. V práci jsou uvedeny informace o firmě, dále je proveden Porterův model ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Martínková, Marie
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti C SYSTEM CZ, a.s. v letech 2008 - 2012 pomocí metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, v první části přináší informace o společnosti, ...
 • Podnikatelský záměr založení nové firmy 

  Herčková, Simona
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro společnost Santal působící v oblasti zdravé výživy, přírodní kosmetiky a drogerie. Podnikatelský záměr vychází z provedených analýz zákazníků, trhu a konkurence. ...