• Návrh marketingové strategie pro internetový obchod 

    Baxantová, Michaela
    Hlavním cílem této bakalářské práce je návrh marketingové strategie pro internetový obchod Brno nábytek Životský. K zajištění cílů bude využito internetu a sociálních sítí, kde je největší možnost oslovit velké množství ...