Now showing items 1-2 of 2

  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Pavlíčková, Petra
    Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku financování dlouhodobého majetku. Teoretická část je zaměřena na vymezení jednotlivých pojmů z oblasti financování dlouhodobého majetku. Praktická část informuje o finančním ...
  • Varianty financování pořízení dlouhodobého majetku 

    Klaclová, Denisa
    Tato bakalářská práce se zabývá variantami financování pořízení dlouhodobého majetku v konkrétní společnosti. V teoretické části je charakterizován dlouhodobý majetek a jsou zde uvedeny formy financování majetku. Praktická ...