Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a Rusku 

    Trögnerová, Martina
    Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Rusku. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy porovnávaných zemí s akcentem na systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické ...
  • Zdaňování příjmů ze živností 

    Damborská, Veronika
    Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňového zatížení živnostníků s odlišnou výší příjmů, přičemž důraz je kladen ...