Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení hospodaření zvolené obce 

    Fousek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá samosprávním celkem, konkrétně městysem. Blíže pak bude v práci přiblížen investiční záměr daného městyse v letech 2009 - 2013. V praktické části je popsán městys Pecka z obecného hlediska, ale ...