Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Franková, Barbora
    Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti Refrasil, s.r.o. v letech 2008-2012 a na podání návrhů na její zefektivnění finančního řízení v následujících letech. V první části bakalářské ...