Now showing items 1-2 of 2

  • Motivace a stimulace podnikatele 

    Pavelková, Nikola
    Bakalářská práce specifikuje roli motivace a stimulace podnikatele při zahájení podnikatelské činnosti. Jejím hlavním cílem je zjistit, do jaké míry vstup do podnikatelské činnosti ovlivňuje situace na trhu práce a jakou ...
  • Prevence a zvládání pracovních konfliktů 

    Miškaříková, Andrea
    Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovních konfliktů. Teoretická část je za-měřena na obecnou problematiku konfliktů. Následně jsou uvedeny komunikační zna-losti a dovednosti, které při správném zvládání mohou být ...