Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv finanční krize na úvěrování podniků 

    Frech, Petr
    Bakalářská práce se zaobírá soudobou finanční krizí a jejími dopady na podmínky úvěrování podniků. V teoretické části jsou popsány základní pojmy o úvěrech, úrokových sazbách a popis soudobé finanční krize. V praktické ...