Now showing items 1-1 of 1

  • Studie průběhu zakázky obchodním podnikem 

    Polčíková, Lucie
    Bakalářská práce řeší průběh zakázky v daném podniku. Práce je rozdělena na část teoretickou, která se věnuje teoretickým poznatkům procesního řízení. Dále navazuje představení společnosti NEPA spol. s.r.o., kde byly ...