Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Hamadová, Michaela
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti DATO-FOREST s.r.o. v letech 2009 – 2013 pomocí metod finanční analýzy. Na základě výsledků této analýzy budou navrhnuta řešení, která by mohla vést ...