Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Hamzová, Monika
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ALSTOM s.r.o. v letech 2009 až 2013. Bakalářská práce popisuje celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví společnosti zabývající se tepelnou energetikou. ...