Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Hanyk, Tomáš
    Tato bakalářská práce se zabývá výběrem a implementací informačního systému pro podnik PORTABELL s.r.o. V práci jsou popsány teoretická východiska, metody, analýzy a technologie, které souvisejí s informačním systémem. Na ...