Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn informačního systému firmy 

    Hvězda, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá návrhem části informačního systému v podobě webové aplikace pro společnost Bosch Diesel s.r.o., která pomůže s uchováváním a prací s potřebnými daty. Hlavním cílem je navrhnout a naimplementovat ...