Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

    Havelka, Ondřej
    Cílem bakalářské práce je navrhnout novou počítačovou síť pro malou firmu. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí. První část je věnována základním teoretickým poznatkům o počítačové síti, v následující části je provedena ...