Now showing items 1-1 of 1

  • Zdravý životní styl jako příležitost prevence onemocnění 

    Hejč, Martin
    Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spotřební koš spotřebitele, který preferuje zdravý životní styl. Dílčím cílem je poukázat na důležitost zdravého životního stylu v souvislosti s předcházení onemocnění, odhadnout ...