Now showing items 1-8 of 8

 • Financování podnikatelských aktivit 

  Kloc, Arne
  V bakalářské práci se zabývám návrhem zejména finanční stránky projektu rekonstrukce a rozšíření budovy tělocvičny v tenisovém areálu. Teoretická část je zaměřena na jednotlivé zdroje financování investic, analýzy používané ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Zelinková, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné volby financování podnikatelské aktivity. Konkrétně financováním přístavby skladovací haly v dané společnosti. Analyzuje tedy možnosti financování investice a klade důraz na optimální ...
 • Financování podnikatelských aktivit 

  Mykhaylyk, Sergiy
  Bakalářská práce řeší způsoby financování pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro konkrétní firmu. Teoretická část objasňuje jednotlivé pojmy z oblasti financí. V praktické časti je představena společnost a majetek, ...
 • Investiční záměr 

  Moudrý, Jan
  Bakalářská práce se zabývá investicí do nákupu nového vibračního válce v konkrétním podniku působícím ve stavebnictví. Na základě výpočtu hodnocení efektivnosti metodou čisté současné hodnoty posoudím, zda je vhodné projekt ...
 • Investiční záměr – nákup služebních vozů ve firmě Mann+Hummel (CZ), s.r.o. 

  Sekerka, Lukáš
  Tato práce je zaměřena na podnikatelský záměr, který se zaměří na nákup služebních vozů ve vybrané společnosti. Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí, přičemž první se zabývá teoretickými poznatky z oblasti ...
 • Podnikatelský záměr výstavby budovy posklizňové linky 

  Mackovík, Jaroslav
  Bakalářská práce obsahuje zpracování podnikatelského záměru pro firmu ZS Pobečví a.s. Záměr se týká výstavby budovy posklizňové linky a její vybavení potřebnou technikou. Práce obsahuje teoretické poznatky z oblasti ...
 • Podnikatelský záměr založení reklamní a marketingové agentury 

  Kalman, Robin
  Předmětem této bakalářské práce je vypracování podnikatelského záměru pro nově vzniklý podnikatelský subjekt, který je v oboru reklamy a propagace. Práce obsahuje teoretickou část, analytickou část a část praktickou. První ...
 • Podnikatelský záměr založení tenisového centra 

  Šafránek, Štěpán
  Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku založení nového tenisového centra. Práce se zabývá teoretickým popisem podnikatelského záměru a jeho obsahu a pokračuje zhodnocením možností, kterými je možné tento záměr ...