Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Lovečková, Blanka
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s. v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje ...
  • Podnikatelský záměr založení nové firmy 

    Herčková, Simona
    Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu pro společnost Santal působící v oblasti zdravé výživy, přírodní kosmetiky a drogerie. Podnikatelský záměr vychází z provedených analýz zákazníků, trhu a konkurence. ...