Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn informačního systému firmy 

    Jambor, David
    Bakalářská práce popisuje návrh informačního systému, jehož hlavní náplní je evidence pracovních a ochranných pomůcek ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s. r. o. V práci jsou popsány metody a technologie, které se pro tvorbu ...