Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Nowaková, Markéta
    Bakalářská práce se zabývá analýzou ekonomických ukazatelů v internetové agentuře Cognito.CZ, s.r.o. v Brně. Výsledkem finanční analýzy je soubor hodnot za jednotlivé roky, na které jsou aplikovány statistické metody. ...