Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu podniku 

    Mokrušová, Libuše
    Bakalářská práce se zabývá návrhem komunikačního mixu pro podnikatele Ing. Petra Janošíka. V teoretické části jsou popsány definice marketingu, vysvětleny základní marketingové pojmy a rozebrán komunikační mix. Práce ...