Now showing items 1-1 of 1

  • Marketingový Mix Společnosti Jiří Plocek 

    Dosedlová, Petra
    Tato bakalářská práce je zaměřena na návrh marketingového mixu vybrané společnosti. Zjistit současný stav firmy a podat následná východiska, jež by měla za cíl budoucí růst podniku. Cílem mé práce je vytvořit návrh ...