Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza ekonomických ukazatelů firmy pomocí statistických metod 

    Dostálová, Petra
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na aplikování statistických metod při zkoumání a vyhodnocování ekonomických ukazatelů ve vybrané firmě. V teoretické čísti je nastíněna základní problematika týkající se časových řad a v ...
  • Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod 

    Machálek, Ondřej
    Bakalářská práce se zabývá problematikou analýzy ekonomických ukazatelů pomocí statistických veličin v konkrétní organizaci. Práce vychází z výsledků analýzy ekonomických ukazatelů organizace. V této práci je uvedena teorie ...