Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza sportovního areálu vybranými metodami 

    Jelínek, Vojtěch
    Bakalářská práce se zabývá analýzou sportovního areálu U Hrocha, který má být dokončen v roce 2014. Obsahuje teoretická východiska, která jsou následně implementována do skutečné reality podniku, a to prostřednictvím PESTLE ...