Now showing items 1-1 of 1

  • Organizace volejbalového turnaje 

    Lanč, Tomáš
    Cílem bakalářské práce je na základě analýzy volejbalového turnaje smíšených družstev navrhnout vhodná řešení pro optimální řízení turnaje a dále zlepšení jeho finančního zabezpečení a navrhnutí doporučení, které povedou ...