Now showing items 1-1 of 1

  • Studie spokojenosti zákazníků v neziskové organizaci 

    Lazárková, Martina
    Bakalářská práce se zabývá analýzou spokojenosti zákazníků Půjčovny lodí Dyje Znojmo. V teoretické části je rozebrána problematika zákazníka, jeho spokojenost a marketingový výzkum. V praktické části jsou analyzovány ...