Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Lovečková, Blanka
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s. v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje ...